re_servation

บริการจองคิว ลบคิ้ว สักคิ้ว หรือ แก้ไขคิ้ว จองคิวล่วงหน้า

      แอลจี้แคร์ คิ้ว 3,6 มิติ คิ้วสวยเชียงใหม่ โดย อ.อารียา ได้เปิดช่องทางบริการจองคิวผ่านเว็บไซท์  เพื่อความสะดวกของลูกค้า ที่ต้องการความรวดเร็ว และ ความถูกต้องในการจองคิ้ว ตาม วัน เวลา และ เพื่อให้การจัดการดังกล่าวมีประสิทธภาพสูงสุด เพียงท่าน กรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันการจองคิวกับเรา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

 ♦   ในการจองคิวดังกล่าวท่านต้องทราบถึงข้อยกเว้น และ เงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

  • ร้านหยุดทุกวัน อาทิตย์ ดังนั้น คิวในวันอาทิตย์ จะไม่สามารถจองได้ (หากท่านเลือกวันดังกล่าว จะถูกยกเลิก โดยอัตโนมัติ)
  • ในการจองผ่านระบบ Internet ท่านต้องมี เบอร์มือถือ ในประเทศไทย เพื่อใช้ในการติดต่อ / ต่างประเทศ Add LINE ID: 0897552776 เพื่อติดต่อ
  • ท่านต้องจองล่วงหน้า ตามตาราง วันที่ ที่ทางเราได้กำหนดไว้แล้ว ท่านสามารถเลือกในช่องเลือกวันจอง (หางต้องการจองล่วงหน้า เป็น เดือน ให้ Add LINE แจ้งได้ที่ 0897552776)
  • ในการจองผ่าน INTERNET ท่านมีช่วงเวลาให้เลือกจองได้เพียง 2 ช่วงเวลาเท่านั้น คือ 10:00 และ 13:00 เท่านั้น
  • เมื่อท่านทำรายการจองคิวเป็นที่เรียบร้อย ท่านต้อง โอนเงินมัดจำ เพื่อล็อกคิว เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลและเลขที่บัญชีต่างๆ จะถูกจัดส่งไปยัง เบอร์มือถือ ของท่าน เพื่อให้ท่านได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปดำเนินการชำระเงิน (โอนเงินมัดจำ)
  • เมื่อทำรายการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องโทรแจ้ง 053-225245 ,053-410096 หรือ SMS แจ้งมาที่ 089-7552776 หรือ Line ID: 0897552776 เพื่อยืนยันการจอง และ ทางร้านจะดำเนินการ ล็อกคิวให้ท่านทันที และ จะมีข้อความ(SMS)ตอบกลับจากเราเพื่อยืนยัน
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการจอง หากท่านไม่มาตามนัด ตามวันและเวลาดังกล่าว ทางเราถือว่าท่านสละสิทธิการจอง และ สามารถยึดเงินจองของท่านได้ทันที โดยท่านจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ในการของเงินคืนได้ ( เมื่อท่านทำการจองเสร็จสิ้นถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขนี้ )
  • หากท่านประสงค์ ชำระเงินจองผ่านระบบ Paypal เมื่อท่านผ่านขั้นตอนบันทึกการจองแล้ว ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม “ซื้อทันที” หากท่านไม่มีบัญชี Paypal สามารถใช้วิธีการโอนเงินทางช่องทางปกติ ผ่าน ตู้ ATM หรือ เค้าเตอร์ธนาคาร
  • ในการจองคิว ผ่านระบบ Internet เมื่อท่านคลิก “ทำรายการจองคิว” ทางเราถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชื่อ - นามสกุล ผู้จอง
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
กรุณา ระบุ Line ID ของท่าน เพื่อความสะดวก ในการติดต่อ
* หากต้องการจองล่วงหน้า นอกเหนือจากที่กำหนด ให้ Add LINE ID: 0897552776 เพื่อสอบถาม
ระบบ Online สามารถจองได้แค่ 2 ช่วงเวลาเท่านั้น ( Add Line ID: 0897552776 เพื่อสอบถาม
เมื่อท่านทำรายการจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณา โอนเงินจองคิว 2,000 บาท เพื่อล็อกคิวของท่าน ภายในวันนี้ ก่อน 18:00น

 

 


ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ และ เลือกใช้บริการจากเรา

ท่านสามารถชำระเงินจองผ่านระบบ PAYPAL เพียงคลิกที่ “ ซื้อทันที
หากไม่สะดวก สามารถชำระเงินจองผ่านตู้ ATM ในช่องทางปกติ